สมาคมเผยแพร่ข่าวประเสริฐทั่วโลก คริสตจักรของพระเจ้า เชื่อในพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาตามพระคัมภีร์ และปฏิบัติตามคำสัญญาใหม่ พวกเราเผยแพร่ความรักของพระเจ้าและความสุขนิรันดร์ให้แก่ทุกครอบครัวทั่วโลก เพื่อทำให้โลกทั้งใบได้รับความอบอุ่น ด้วยติดตามคำสั่งสอนของพระเจ้าพระมารดา เรื่อง “การให้ความรัก”

คริสตจักรของพระเจ้า ที่กาฐมาณฑุ, เนปาล
คริสตจักรของพระเจ้า ที่กาฐมาณฑุ, เนปาล
คริสตจักรของพระเจ้า ที่เกซอนซิตี, ฟิลิปปินส์
คริสตจักรของพระเจ้า ที่เกซอนซิตี, ฟิลิปปินส์
คริสตจักรของพระเจ้า ที่สิงคโปร์
คริสตจักรของพระเจ้า ที่สิงคโปร์
Play video

วิดีโอแนะนำ

7,000 แห่งใน 175 ประเทศ ประกาศความรกั ของพระมารดา

ได้รับรางวัลด้านการบริการอาสาสมัครจากประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

ได้รับรางวัลด้านการบริการอาสาสมัครจากประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

รางวัลไลฟ์ไทม์ (06/2011) | เหรียญทอง (06/2011)
เหรียญทอง (11/2014) | เหรียญทอง (06/2015) | เหรียญทอง (09/2015)
เหรียญทอง (12/2015) | เหรียญทองแดง (07/2017)

รางวัลด้านการบริการอาสาสมัครที่มีเกียรติมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา
เหรียญทอง (รางวัลดีเด่นสำหรับองค์กร 5 ครั้ง)
รางวัลไลฟ์ไทม์ (รางวัลดีเด่นสำหรับบุคคล)

ได้รับรางวัลจาก 3 ประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้

ได้รับรางวัลจาก 3 ประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้

รางวัลองค์การดีเด่นจากประธานาธิบดี (05/2015)
รางวัลประกาศเกียรติคุณจากรัฐบาล (08/2004)
รางวัลประกาศเกียรติคุณจากประธานาธิบดี (02/2003)

รางวัลองค์การดีเด่นจากประธานาธิบดี: สำหรับผู้กระทำคุณความดีเป็นเวลากว่า 5 ปี จากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้ โดยการคัดเลือกจากองค์กรภาครัฐ และการตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างเป็นทางการ การที่องค์กรศาสนาได้รับรางวัลนี้เป็นสิ่งที่พิเศษมาก

กองทุนเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินของสหประชาชาติหรือในการประชุมระดับสูง เชิญคริสตจักรเป็นครั้งแรก

กองทุนเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินของสหประชาชาติหรือในการประชุมระดับสูง เชิญคริสตจักรเป็นครั้งแรก

“คริสตจักรของพระเจ้า ต่างกระตือรือร้นและทุ่มเทความพยายามเป็นอย่างมากในการบรรเทาทุกข์ทั่วโลก ผ่านการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือทางด้านบริโภค หน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน เป็นต้น กิจกรรมด้านมนุษยธรรมของคริสตจักรของพระเจ้าทั้งหมดนี้ มีต้นกำเนิดมาจากหัวใจของพระมารดา”
- ย่อจากคำแถลงการณ์ (สหประชาชาติ ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 13/12/2016)

รางวัลสำคัญที่ได้รับจากเอเชีย

ผลงานกิจกรรมเพื่อเพื่อนบ้านและสังคม เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร การสร้างความตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม บริจาคโลหิต หน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศ มอบรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และใบแสดงความขอบคุณให้กับคริสตจักรของพระเจ้า้

ใบประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไทย

ใบประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไทย

ประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการศาสนาแห่งกัมพูชา

ประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการศาสนาแห่งกัมพูชา

ประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการและพัฒนาสังคม ฟิลิปปินส์

ประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการและพัฒนาสังคม ฟิลิปปินส์

ประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มองโกเลียี

ประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มองโกเลียี

“จนถึงหิมาลัย หลังคาโลก”กิจกรรมอาสาสมัครที่เอเชีย

คริสตจักรของพระเจ้า ถูกสร้างขึ้นในหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ อินเดีย ญี่ปุ่น มองโกเลีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา กัมพูชา ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงหมู่บ้านเสอร์ตุงในประเทศเนปาลที่มีความสูงที่ 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย พวกเราเดินด้วยเท้าแห่งความหวัง เพื่อช่วยให้ชาวเอเชียทุกคนได้มี

กองเชียร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฤดูร้อนจาก 176 ประเทศรวมถึงเอเชีย ที่เมืองแดกู – จำนวนผู้เข้าร่วม 9 หมื่นคนต่อปีี

กองเชียร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฤดูร้อนจาก 176 ประเทศรวมถึงเอเชีย ที่เมืองแดกู – จำนวนผู้เข้าร่วม 9 หมื่นคนต่อปีี

บริจาคเครื่องยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพายุ ไหเย็น, ฟิลิปปินส์ และช่วยห่อเครื่องยังชีพจากรัฐบาล – จำนวนผู้เข้าร่วม 1,097 คน

บริจาคเครื่องยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพายุ ไหเย็น, ฟิลิปปินส์ และช่วยห่อเครื่องยังชีพจากรัฐบาล – จำนวนผู้เข้าร่วม 1,097 คน

การบริจาคโลหิต ที่กรุงเทพฯ ไทย

การบริจาคโลหิต ที่กรุงเทพฯ ไทย

การทำความสะอาดบริเวณแม่น้ำอันอูทารา บันดูง ที่จาการ์ตา อินโดนีเซีย

การทำความสะอาดบริเวณแม่น้ำอันอูทารา บันดูง ที่จาการ์ตา อินโดนีเซีย

สร้างและปรับปรุงโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเมืองซิปปะกัต คัฟเร เนปาล – สร้าง 1 อาคาร บริจาคถังเก็บน้ำ ห้องน้ำ อุปกรณ์การศึกษา (โครงการ “โรงเรียนของพระมารดา”)

สร้างและปรับปรุงโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเมืองซิปปะกัต คัฟเร เนปาล – สร้าง 1 อาคาร บริจาคถังเก็บน้ำ ห้องน้ำ อุปกรณ์การศึกษา (โครงการ “โรงเรียนของพระมารดา”)

กิจกรรมสงเคราะห์ในพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล 700 แห่ง – จำนวนผู้เข้าร่วม 1.5 หมื่นคน ต่อปี บริจาคอาหารให้ผู้ประสบภัย 1,000 หลังที่อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 14 ครั้ง

กิจกรรมสงเคราะห์ในพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล 700 แห่ง – จำนวนผู้เข้าร่วม 1.5 หมื่นคน ต่อปี บริจาคอาหารให้ผู้ประสบภัย 1,000 หลังที่อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 14 ครั้ง

เว็บไซต์สำหรับครอบครัว

Top